Common People

Liryki

Piosenka: Common People (Zwykli ludzie)
Album: Singiel The Only Hope For Me Is You (cover zespołu Pulp)

Tekst

She came from Greece, she had a thirst for knowledge
She studied sculpture at Saint Martin’s College
That’s where I caught her eye

She told me that her Dad was loaded
I said „In that case I’ll have rum and coca-cola
She said „fine”
And then in 30 seconds time she said

„I wanna live like common people
I wanna do whatever common people do
I wanna sleep with common people
I wanna sleep with common people like you”
Oh what else could I do?
I said „I’ll see what I can do”

I took her to a supermarket
I don’t know why
But I had to start it somewhere
So it started there

I said „pretend you’ve got no money”
But she just laughed
And said „Oh you’re so funny”
I said „Yeah
Well I can’t see anyone else smiling here
Are you sure?”

You wanna live like common people
You wanna see whatever common people see
You wanna sleep with common people
You wanna sleep with common people like me?”
But she didn’t understand
She just smiled and held my hand

Rent a flat above a shop
Cut your hair and get a job
Smoke some fags and play some pool
Pretend you never went to school
But still you’ll never get it right
‚Causewhen you’re laid in bed at night
Watching roaches climb the wall
If you called your dad he could stop it all
Yeah

You’ll never live like common people
You’ll never do whatever common people do
You’ll never fail like common people
You’ll never watch your life slide out of view
And then dance and drink and screw
Because there’s nothing else to do

Sing along with the common people
Sing along and it might just get you through
Laugh along with the common people
Laugh along although they’re laughing at you
And the stupid things that you do
Because you think that poor is cool

Like a dog lying in a corner
They will bite you and never warn you
Look out
They’ll tear your insides out

‚Cause everybody hates a tourist
Especially one who thinks
It’s all such a laugh
Yeah and the chip stain’s grease
Will come out in the bath

You will never understand
How it feels to live your life
With no meaning or control
And with nowhere left to go
You are amazed that they exist
And they burn so bright
Whilst you can only wonder why
Rent a flat above a shop
Cut your hair and get a job
Smoke some fags and play some pool
Pretend you never went to school
But still you’ll never get it right
‚Cause when you’re laid in bed at night
Watching roaches climb the wall
If you called your dad he could stop it all
Yeah

You’ll never live like common people
You’ll never do whatever common people do
You’ll never fail like common people
You’ll never watch your life slide out of view
And then dance and drink and screw
Because there’s nothing else to do
I wanna live with common people like you
Like You

Tłumaczenie

Pochodziła z Grecji i była spragniona wiedzy
Studiowała rzeźbę na Saint Martin’s College
Właśnie tam wpadła mi w oko

Powiedziała mi, że ma nadzianego ojca
Ja powiedziałem, „W takim wypadku mam rum i coca-colę”
Powiedziała „W porządku”
I po trzydziestu sekundach powiedziała

„Chciałabym żyć jak zwykli ludzie
Chciałabym robić to co robią zwykli ludzie
Chciałabym spać ze zwykłymi ludźmi
Chciałabym spać ze zwykłymi ludźmi jak ty”
Och co więcej mogłem zrobić?
Powiedziałem „Zobaczę co da się zrobić”

Zabrałem ją do supermarketu
Nie wiedziałem czemu
Ale musiałem od czegoś zacząć
Więc zacząłem tam

Powiedziałem „Udawaj, że nie masz pieniędzy”
Lecz ona tylko się zaśmiała
I powiedziała „Och jesteś taki zabawny”
Powiedziałem „Tak,
Cóż, nie widzę tutaj nikogo innego śmiejącego się
Jesteś pewna?”

Chcesz żyć niczym zwykli ludzie
Chcesz zobaczyć to co zwykli ludzie widzą
Chcesz spać ze zwykłymi ludźmi
Chcesz spać ze zwykłymi ludźmi, takimi jak ja?
Ale ona nie rozumiała
Po prostu się uśmiechnęła i wzięła mnie za rękę

Wynajmij mieszkanie nad sklepem
Zetnij włosy i znajdź pracę
Zapal fajki i pograj w bilard
Udawaj, że nigdy nie chodziłaś do szkoły
Ale i tak tego nie pojmiesz
Bo gdy leżysz nocą w łóżku
patrząc jak karaluchy wspinają się po ścianie
Jeśli zadzwonisz do taty, on wszystko może przerwać
Tak

Nigdy nie będziesz żyć jak zwykli ludzie
Nigdy nie będziesz robić to co zwykli ludzie robią
Nigdy nie poniesiesz porażki jak zwykli ludzie
Nigdy nie zobaczysz jak życie przelatuje Ci przed oczami
I później tańcz, pij i puszczaj się
Bo nic innego nie można zrobić

Śpiewaj razem ze zwykłymi ludźmi
Śpiewajcie razem i może on Ci pomoże
Śmiej się razem ze zwykłymi ludźmi
Śmiejcie się razem mimo, że oni śmieją się z Ciebie
I z głupich rzeczy, które robisz
Bo myślisz, że bieda jest fajna

Niczym pies leżący w kącie
Mogą Cię pogryźć i nigdy cię nie ostrzec
Uważaj
Wyrwą Ci wnętrzności

Ponieważ wszyscy nienawidzą turysty
Szczególnie tego, który myśli
Że to wszystko to taka zabawa
Tak i tłuszcz z plam po frytkach
Wyjdzie w praniu

Nigdy nie zrozumiesz
Jak to jest żyć Twoim życiem
Bez znaczenia lub kontroli
I bez miejsca, do którego można uciec
Jesteś pod wrażeniem, że oni istnieją
I płoną tak jasno
W momencie, gdy ty możesz się tylko zastanawiać czemu
Wynajmij mieszkanie nad sklepem
Zetnij włosy i znajdź pracę
Zapal fajki i pograj w bilard
Udawaj, że nigdy nie chodziłaś do szkoły
Ale i tak tego nie pojmiesz
Bo gdy leżysz nocą w łóżku
patrząc jak karaluchy wspinają się po ścianie
Jeśli zadzwonisz do taty, on wszystko może przerwać
Tak

Nigdy nie będziesz żyć jak zwykli ludzie
Nigdy nie będziesz robić to co zwykli ludzie robią
Nigdy nie poniesiesz porażki jak zwykli ludzie
Nigdy nie zobaczysz jak życie przelatuje Ci przed oczami
I później tańcz, pij i puszczaj się
Bo nic innego nie można zrobić

Chcę żyć jak zwykli ludzie, jak ty
Jak ty