Członkowie zespołu

Obecna ekipa

Gerard Way

Mikey Way

Ray Toro

Frank Iero

Odeszli

Matt

Bob


Ludzie współpracujący z MCR