DESTROYA

Liryki

Piosenka: DESTROYA
Album: Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys

Tekst
Sick,
I’m so sick, sick, sick, sick, sick,
check
Whoa!

Don’t believe what they say
We’re dead flies in the summertime
They leave us all behind
With duck tape scars on my honey
They don’t like who you are
You won’t like where we’ll go
Brother, protect me now
With blood they wash in the money

You don’t believe in God
I don’t believe in luck
They don’t believe in us
But I believe we’re the enemy

You don’t believe in God
I don’t believe in luck
They don’t believe in us
But I believe we’re the enemy

Right now,
I’m sick down from the bones to the other side
Red-Mob, we insects hide
King rat in the streets in another life
They laugh, we don’t think it’s funny

If what you are
Is just what you own
What have you become?
When they take from you
Almost everything

You don’t believe in God
I don’t believe in luck
They don’t believe in us
But I believe we’re the enemy

You don’t believe in God
I don’t believe in luck
They don’t believe in us
But I believe we’re the enemy

Destroya, Destroya, Destroya, Destroya, Destroya, Destroya
Against the sun, we’re the enemy!
Destroya, Destroya, Destroya, Destroya

I don’t believe in God (you don’t believe in God)
I don’t believe in luck (I don’t believe in luck)
I don’t believe in you (They don’t believe in us)
I just believe in the enemy (but I believe we’re the enemy)

I don’t believe in God (You don’t believe in God)
I don’t believe in love (I don’t believe in luck)
I don’t believe in you (They don’t believe in us)
I just believe in the enemy (but I believe we’re the enemy)

You don’t believe in God
I don’t believe in luck
They don’t believe in us
But I believe we’re the enemy

You don’t believe in God
I don’t believe in luck
They don’t believe in us
But I believe we’re the enemy

Destroya, Destroya, Destroya, Destroya, Destroya, Destroya
Against the sun, we’re the enemy!
Destroya, Destroya
We’re all waitin’ for ya
Destroya, Destroya
Against the sun, we’re the enemy!

So show me what you got
You children of the gun
Don’t hide and we don’t run
Against the sun, we’re the enemy!
So show me what you got
Against the sun, we’re the enemy!

Destroya

Tłumaczenie
Chory
Jestem chory, chory, chory, chory
próba…

Whoa!

Nie wierz w to, co oni mówią
Jesteśmy martwymi muchami w czasie lata
Oni zostawiają nas w tyle
Blizny po taśmie izolacyjnej na mojej dziewczynie
Oni nie lubią tego, kim jesteśmy
Nie polubisz tego, gdzie pójdziemy
Bracie, chroń mnie teraz
Z krwią, którą piorą w pieniądzach

Ty nie wierzysz w Boga
Ja nie wierzę w farta
Oni nie wierzą w nas
Ale ja wierzę, że jesteśmy wrogami

Ty nie wierzysz w Boga,
Ja nie wierzę w farta
Oni nie wierzą w nas
Ale ja wierzę, że jesteśmy wrogami

Właśnie teraz,
Jestem chory od kości do drugiej strony,
Red-Mob, my, insekty, się chowamy
Król szczur na ulicach w innym życiu
Oni się śmieją, my nie twierdzimy, że to jest zabawne

Jeśli to czym jesteś
Jest tylko tym co posiadasz
Czym się stałeś?
Kiedy odebrali Ci
Prawie wszystko

Ty nie wierzysz w Boga,
Ja nie wierzę w farta
Oni nie wierzą w nas
Ale ja wierzę, że jesteśmy wrogami

Ty nie wierzysz w Boga,
Ja nie wierzę w farta
Oni nie wierzą w nas
Ale ja wierzę, że jesteśmy wrogami

Destroya, Destroya, Destroya, Destroya, Destroya, Destroya
Przeciwko słońcu, jesteśmy wrogami!
Destroya, Destroya, Destroya, Destroya

Ja nie wierzę w Boga (Ty nie wierzysz w Boga)
Ja nie wierzę w farta (Ja nie wierzę w farta)
Ja nie wierzę w ciebie (Oni nie wierzą w nas)
I ja po prostu wierzę, że jesteśmy wrogami (Ale ja wierzę, że jesteśmy wrogami)

Ja nie wierzę w Boga (Ty nie wierzysz w Boga)
Ja nie wierzę w farta (Ja nie wierzę w farta)
Ja nie wierzę w ciebie (Oni nie wierzą w nas)
I ja po prostu wierzę, że jesteśmy wrogami (Ale ja wierzę, że jesteśmy wrogami)

Ty nie wierzysz w Boga,
Ja nie wierzę w farta
Oni nie wierzą w nas
Ale ja wierzę, że jesteśmy wrogami

Ty nie wierzysz w Boga,
Ja nie wierzę w farta
Oni nie wierzą w nas
Ale ja wierzę, że jesteśmy wrogami

Destroya, destroya, destroya, destroya, destroya, destroya,
Przeciwko słońcu, jesteśmy wrogami
Destroya, destroya,
Wszyscy na ciebie czekamy
Destroya, destroya,
Przeciwko słońcu, jesteśmy wrogami!

Więc pokaż mi co tam masz
Wy, dzieci broni
Nie ukrywaj się, a my nie uciekniemy
Przeciwko słońcu, jesteśmy wrogami!
Więc pokaż mi co tam masz
Przeciwko słońcu, jesteśmy wrogami!

Destroya