Welcome To The Black Parade

Liryki

Piosenka: Welcome To The Black Parade
Album: The Black Parade

Tekst

When I was a young boy,
My father took me into the city
To see a marching band.

He said, „Son when you grow up,
would you be the savior of the broken,
the beaten and the damned?”
He said „Will you defeat them,
your demons, and all the non-believers,
the plans that they have made?”
„Because one day I’ll leave you,
A phantom to lead you in the summer,
To join The Black Parade.”

When I was a young boy,
My father took me into the city
To see a marching band.
He said, „Son when you grow up,
would you be the savior of the broken,
the beaten and the damned?”

Sometimes I get the feeling she’s watching over me.
And other times I feel like I should go.
And through it all, the rise and fall, the bodies in the streets.
And when you’re gone we want you all to know.

We’ll carry on,
We’ll carry on
And though you’re dead and gone believe me
Your memory will carry on
We’ll carry on
And in my heart I can’t contain it
The anthem won’t explain it.

A world that sends you reeling from decimated dreams
Your misery and hate will kill us all.
So paint it black and take it back
Let’s shout it loud and clear
Defiant to the end we hear the call

To carry on
We’ll carry on
And though you’re dead and gone believe me
Your memory will carry on
We’ll carry on
And though you’re broken and defeated
Your weary widow marches

On and on we carry through the fears
Ooh oh ohhhh
Disappointed faces of your peers
Ooh oh ohhhh
Take a look at me cause I could not care at all

Do or die, you’ll never make me
Because the world will never take my heart
Go and try, you’ll never break me
We want it all, we wanna play this part
I won’t explain or say I’m sorry
I’m unashamed, I’m gonna show my scar
Give a cheer for all the broken
Listen here, because it’s who we are
I’m just a man, I’m not a hero
Just a boy, who had to sing this song
I’m just a man, I’m not a hero
I! don’t! care!

Tłumaczenie

Gdy byłem małym chłopcem
Mój ojciec zabrał mnie do miasta
Abym zobaczył maszerującą grupę

Powiedział: ”Synu, gdy dorośniesz
Czy będziesz wybawicielem załamanych
Pobitych i przeklętych?”
Powiedział: „Czy ich pokonasz
Swoje demony i wszystkich niedowiarków,
Plany, które tworzyli?”
„Ponieważ pewnego dnia zostawię Ci
Zjawę, która poprowadzi Cię do lata
Abyś dołączył do Czarnej Parady”

Gdy byłem małym chłopcem
Mój ojciec zabrał mnie do miasta
Abym zobaczył maszerującą grupę
Powiedział: ”Synu, gdy dorośniesz
Czy będziesz wybawicielem załamanych
Pobitych i przeklętych?”

Czasem mam wrażenie, że ona mnie pilnuję
A innym razem czuję, jakbym powinien odejść
I poprzez to wszystko, upadki i wzloty, ciała na
Ulicy
Gdy odejdziesz, chcemy abyście wszyscy wiedzieli

Przetrwamy
Przetrwamy
I pomimo, że umrzesz i odejdziesz, uwierz mi
Pamięć o Tobie przetrwa
My przetrwamy
I nie mogę tego objąć swoim sercem
Nie wyrazi tego nawet hymn.

Świat, który Ci wysyła zbiór dziesiątkowanych snów
Twoje cierpienie i nienawiść zabije nas wszystkich
Więc pomaluj to na czarno i przyjmij to
Wykrzyczmy to głośno i wyraźnie!
Buntując się przeciwko końcowi usłyszymy zew

By przetrwać
Przetrwamy
I pomimo, że umrzesz i odejdziesz, uwierz mi
Pamięć o Tobie przetrwa
My przetrwamy
I pomimo, że jesteś złamany i pokonany
Twoje znudzone wdowy maszerują

Ciągle i ciągle przedzieramy się przez lęki
Ooh oh ohhhh
Rozczarowane twarze Twoich rówieśników
Ooh oh ohhhh
Spójrz na mnie, bo nie mogę się przejmować wszystkim

Działaj albo giń, nigdy mnie nie zmusicie
Bo ten świat nigdy nie zabierze mojego serca
Wyjdź i próbuj, nigdy mnie nie złamiecie
Chcemy wszystkiego, chcemy odegrać tę scenę
Nie będę wyjaśniał, ani przepraszał
Nie jestem zawstydzony, pokażę moje blizny
Wzniosę toast za tych złamanych
Słuchaj tego, ponieważ to jest uosobienie nas
Jestem człowiekiem, nie jestem bohaterem
Jestem chłopcem, który śpiewa tę pieść
Jestem człowiekiem, nie jestem bohaterem
Mam! To! Gdzieś!